• mvo-beleid

  Greenwood International is voorstander van integer en maatschappelijk verantwoord (MVO) ondernemen en dit verlangen wij ook van onze leveranciers en service-providers. Ons MVO-beleid is daarom nauw verbonden met onze productverantwoordelijkheid. Middels keten-certificering willen wij hierin transparant zijn. Als partner van MVO Nederland zijn we onderdeel van een beweging van ondernemers die allemaal hetzelfde nastreven en die overtuigd zijn van een nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens.

   

  Greenwood International is tevens partner van FSC Nederland en van het REDD+ Business Initiative. FSC Nederland stimuleert wereldwijd duurzaam bosbeheer wereldwijd, terwijl het REDD+ Business Initiative zich richt op het tegengaan van ontbossing in de tropen met als doel het behouden van biodiversiteit, het verbeteren van de sociaaleconomische positie van lokale bevolking in ontwikkelingslanden en het verminderen van CO-2 uitstoot.

   

  Voor ons MVO-beleid hanteren wij de volgende presentatie indicatoren:

   

  1. Behoorlijk bestuur

   

  2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

  • Verhouding tussen werkgever en werknemer;
  • Opleiding, onderwijs aard en organisatie van het werk;
  • Gelijke waardering voor mannen en vrouwen.

  3. Mensenrechten

  • Verbod op discriminatie;
  • (Uitbanning) kinderarbeid;
  • Beveiligingsbeleid;
  • Beoordeling.

  4. Eerlijk zakendoen / Maatschappij

  • Corruptie;
  • Concurrentie-belemmerend gedrag.

   

  5. Productverantwoordelijkheid

  • Etikettering van producten;
  • Privacy van klanten.

   

  6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies

  • Energie;
  • CO2- footprint;
  • Biodiversiteit;
  • Naleving;
  • Transport.

   

  7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

  • Positieve bijdrage aan locale economie en bedrijvigheid.

   

  maatschappelijke betrokkenheid

  Onze maatschappelijke betrokkenheid komt onder meer tot uiting middels het Greenwoodd+ project. Met dit project wil Greenwood International inspelen op maatschappelijke problemen als: het tegengaan van de ontbossing, het terugdringen van CO2-emissies en het beschermen van de biodiversiteit.. Daarnaast heeft Greenwood International met dit project zich tot doel gesteld: het verbeteren van de leefomstandigheden van de inheemse bevolking in herkomstlanden, het scheppen van werkgelegenheid voor de lokale bevolking en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de herkomstlanden. Het Greenwoodd+ project heeft een positieve impact op 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.